Armenian Libertarian-Socialist Movement

Global, Caucasian and Armenian politics in anarchist perspective

Ayl@ntranq meeting TODAY 16:00 near Matenadaran

Posted by Sasuntsi Anarchist on March 2, 2007

There is Ayl@ntranq meeting today (March 2) near Matenadaran at 16:00.  Thanks for spreading the information.

ՀԱՆՐԱՀԱՎԱՔԸ տեղի կունենա ԱՅՍՕՐ, ՄԱՐՏԻ 2-ին, ժ. 16:00, Մատենադարանի դիմաց։   Շնորհակալ եմ տեղեկությունը տարածելու համար։

One Response to “Ayl@ntranq meeting TODAY 16:00 near Matenadaran”

  1. […] to other issues and policies”, and touches upon the demonstration held by the Alternative on March 2 in front of Matenadaran square in Yerevan: […]300 or so people gathered near Matenadaran […] the absolute […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: